Simulácia kolektívneho športu pomocou
umelej inteligencie

školiteľ Mgr. Mikuláš Pataky

Bakalárska práca sa bude venovať návrhom a implementácii simulácie pre kolektívny šport za pomoci umelej inteligencie. Pozornosť sa bude upriamovať na hokej a jeho špecifiká. Úlohou študenta bude analyzovať využiteľnosť jednotlivých teórií z umelej inteligencie v konkrétnom prostredí hry. Pre správnu funkčnosť výslednej aplikácie, musí študent vyriešiť problémy s pohybom hráčov na ploche, s vnímaním pozície, spoluprácou spoluhráčov a interakciou s protihráčom. Súčasťou práce bude aj porovnanie úspešnosti jednotlivých implementovaných umelých inteligencií. Aplikácia bude programovaná pre iPad a bude umožňovať sledovanie simulácie hry v reálnom čase.