Simulácia kolektívneho športu pomocou
umelej inteligencie

Prezentácia zdrojov

Literatúra - zoznam zdrojov

Existujúce riešenia