Simulácia kolektívneho športu pomocou
umelej inteligencie

Bakalárska Práca

Návrh štruktúry práce

Časový plán